L’origen

Aquesta és una pàgina web on posarem molta informació sobre els llinatges de Mallorca complementària al llibre:

Vaquer, Onofre. L’Origen dels mallorquins. Palma: El Tall, 2008.

Es troba en construcció i tardarem anys en afegir informació. Es parlarà sobre l’etimologia dels diferents llinatges mallorquins. Per la segona meitat del segle XV i XVI donarem notícies sobre els immigrants arribats a Mallorca. Per pobles oferirem els noms i composicions dels agermanats i el valor de les propietats de cada persona als segles XVI i XVII. Amb el temps també hi posarem les reconstruccions de famílies de Felanitx i Inca de la segona meitat del XVI i primera del XVII.

A més a més, s’hi inclouran alguns treballs dels seus alumnes de l’assignatura “Mètodes i tècniques de la investigació històrica” que ha impartit com a professor associat durant anys a la Universitat de les Illes Balears, UIB.

Editor: Onofre Vaquer Bennasar

En aquest cercador pots cercar el teu llinatge dins d’aquest lloc web per saber-ne l’origen, etimologia…