Editor: Onofre Vaquer

Contacte: onofrevaquer @ yahoo.es

Doctor en Història i Graduat Social. Va rebre el premi extraordinari de llicenciatura i el premi extraordinari de doctorat. Ha estat catedràtic d’institut i professor associat de la Universitat de les Illes Balears, Premi Ciutat de Palma d’investigació (1983), Premi Ciutat de Manacor (1977) i becat a certàmens del Consell Insular de mallorca i d’Omnium Cultural de Barcelona.

Onofre Vaquer Bennasar ha publicat

LLIBRES

Aspectes socioeconòmics de Manacor al segle XVI. Palma: Moll, 1978.

La sexualitat a Mallorca. Documents històrics. Palma: autor, 1987.

Una sociedad del Antiguo Régimen: Felanitx y Mallorca en el siglo XVI. 2 vols. Palma: autor, 1987-1988. Tesi doctoral.

¿Dónde nació Cristóbal Colón?. Palma: El Tall, 1991.

L’esclavitud a Mallorca. 1448-1500. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics-CIM, 1997.

El comerç marítim de Mallorca. 1448-1531. Palma: El Tall Editorial, 2001.

Propietats i propietaris a Felanitx durant el regnat de Felip II. Felanitx: Ajuntament, 2002.

El comerç marítim de Mallorca a la segona meitat del segle XVI. Palma: El Tall Editorial, 2007.

L’origen dels mallorquins. Palma: El Tall, 2008.

Mites i tòpics de la història d’Espanya i de Mallorca. Palma: El Tall, 2010.

Captius i renegats al segle XVII. Mallorquins captius entre musulmans. Renegats davant la Inquisició de Mallorca. Palma: El Tall, 2014.

El comerç marítim de Mallorca a la primera meitat del segle XVII. Palma: El Tall, 2017. 242 pp. + apèndixs dins la web www.llinatgesdemallorca.com. Presentacions de Carlos Martínez Shaw, Antonio-Miguel Bernal i María de los ÁngelesPérez Samper.

Cristóbal Colón. De los enigmas a las certezas. Madid: Europa Ediciones, 2020. 403 pp.

Història de Campos. Campos: Ajuntament, 1977. Coautor amb Ramon Rosselló i J. Vidal.
Història de Manacor. El segle XVI. Manacor: Ajuntament, 1991. Coautor amb Ramon Rosselló.
Història de Sencelles i Costitx, 1229-1600. Palma: Conselleria de Cultura del Govern Balear, 1993. Coautor amb Ramon Rosselló.

CONTRIBUCIONS A CONGRESOS

– “Comerç i capital mercantil a Mallorca: 1448-1480”. VII Jornades d’Estudis Històrics locals: La Mediterrània, antropologia i Història. Palma: I.E.B., 1988, pp. 161-172.

– “La peste de 1652 en Mallorca”. I Encuentro Hispano-Luso-Italiano de Demografía Histórica. Barcelona, 1989. Publicat en anglès a “The 1652 plague”. Lieja (Bélgica): Ed. Ordina, 1996, i en castellà al BSAL núm. 44.

– “Corsarisme a la segona meitat del segle XV a Mallorca”. VIII Jornades d’Estudis Històrics Locals: la Mediterrània, antropologia i Història. Palma: I.E.B., 1990, pp. 107-116.

– “Les manufactures mallorquines de teixits i de pell a la segona meitat del segle XV: importacions i exportacions”. IX Jornades d’Estudis Històrics Locals. Palma, I.E.B., 1991, pp. 443-447.

– “La navegació mallorquina a l’època del Descobriment”. Les Illes Balears i Amèrica. Palma: I.E.B., 1992.

– “El origen de Cristóbal Colón”. Conferencia invitada. Congrés V Centenario del Descubrimiento de América. A.O.: Associazione degli Storici Europei. Eivissa, 1992.

– “Una inmigración forzada: esclavos en Mallorca, 1448-1499”. Congreso Hispano-Luso-Italiano de Demografía Histórica. Savona, 1992. Pub. Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, XI-1. Bilbao, 1993.

– “Les diversions a la Mallorca del segles XV-XVII”. XI Jornades d’Estudis Històrics Locals: Espais i temps d’oci a la Història. Palma: I.E.B., 1993, pp. 559-571.

– “L’alimentació a la Mallorca de l’Antic Règim”. XIV Jornades d’Estudis Locals: La Vida Quotidiana dins la Perspectiva Històrica. Palma: I.E.B., 1995, pp. 255-262.

– “El rey y la administración de justicia en el reino de Mallorca”. IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, 1996. Caja de Ahorros del Mediterráneo-Universidad de Alicante, 1997, pp. 449-457.

– “Importacions i exportacions alimentàries del Regne de Mallorca a la segona meitat del segle XV”. XIV Jornades d’Estudis Històrics Locals: La Mediterrània àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles XV-XVIII). Palma: I.E.B., 1995, pp. 181-190.

– “El comercio marítimo de Mallorca en el tránsito a la modernidad”. VII Convengo Storico Savonese. Journées Braudeliennes III. Mediterraneo e Capitalismo. Savona, 1997. Publicat a Atti e Memorie, Nuova serie vol. XXXIIXXXIII, pp. 223-233.

– “Comerç entre Mallorca i Nàpols després de la conquesta de 1443”. XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d’Aragona. Nápoles, 1997. Ed. 2000, pp. 1201-1219.

– “Població i economia a la Mallorca de la primera meitat del segle XIV”. Jornades d’Estudis Històrics Locals: El Regne de Mallorca a l’època de la dinastia privativa. Palma: IEB, 1997. Ed. 1998, pp. 243-264.

– “El comerç entre Catalunya i Mallorca als inicis de l’Edat Moderna”. Congrés d’Història Moderna de Catalunya. Publicat a Pedralbes. Revista d’Història Moderna (Barcelona) 18-I, 1998, pp. 39-55.

– “Els lliberts a Mallorca (1448-1578”. Col·loqui Internacional De l’esclavitud a la llibertat. Barcelona: Consell Superior d’Investigacions Científiques, 1999. Ed. 2000, pp. 643-658.

– “Migracions a Felanitx als inicis de l’edat moderna”. I Jornades d’Estudis Històrics Locals de Felanitx. Felanitx: Ajuntament, 2000.

– “Immigrants a la ciutat de Mallorca, 1448-1598”. XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó. Barcelona-Lleida, 2000, II, pp. 445-455.

– “Il comercio marítimo di Maiorica tra 1448 e 1531”. Conferencia invitada. Seminario Isole nella Storia. Cagliari (Italia), 2001.

– “Immigrantes extranjeros en Mallorca, 1448-1589”. I Coloquio Internacional Los extranjeros en la España Moderna. Málaga, 2003, pp. 657-666.

– “Catalans a Mallorca a la segona meitat del segle XVI”. 5è Congrés d’Història Moderna de Catalunya, 2003. Pedralbes (Barcelona) núm. 23, pp. 617-636.

– “El comerç de Mallorca a la segona meitat del segle XVI”. XVIII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, 2004. Universitat de Valencia, 2005, t. II, pp. 1307-1319.

– “La evolución del comercio exterior de Mallorca, 1448-1600”. IX Reunión Científica de la Fundación de Historia Moderna. Málaga, 2006. Ed. Málaga: Universidad, 2009, pp. 1321-1333.

– “Contractes d’arrendament de possessions a l’Edat Moderna”. Les possessions mallorquines passat i present. Seminari a Raixa 2011. Ed. Mallorca, Govern de les Illes Balears-Documenta Balear, 2012, pp. 243-252.
– “El Bisbe Nadal i l’abolició de la Inquisició”.  II Jornades d’Estudis Històrics de la Seu de Mallorca: El Bisbe Nadal i la catedral de Mallorca en el Bicentenari de la Constitució de 1812. Palma, 2012.

– “El Bisbe Nadal i l’abolició de la Inquisició”. II Jornades d’Estudis Històrics de la Seu de Mallorca: El Bisbe Nadal i la catedral de Mallorca en el Bicentenari de la Constitució de 1812. Palma, 2012. Publicacions Catedral de Mallorca, 2013, pp. 353-371.

– “El comercio marítimo de Mallorca, 1448-1650”. Procedings of the 4th Mediterranean Maritime History Network Conference. Barcelona, 2014. Museu Marítim de Barcelona, 2016.

– “Comerç i captius entre Mallorca i Barbaria”. XXXI Jornades d’Estudis Històrics Locals (2012): La Barbaria i les Balears. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 2019, pp. 259-278.

– “Llibres i obres artístiques del Dr. Binimelis”. V Jornades d’Estudis Locals de Felanitx, 2020, pp. 139-143. On line www.amicsdesclosos.cat/5jornades

PUBLICACIONS A REVISTES

– “Documentos sobre la Germanía de Mallorca”. Fontes Rerum Balearium. Palma: Fundació Bartomeu March, 1978, pp. 613-634.

– “Testamentos y reconstrucción de famílias”. Estudis Baleàrics. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 1983, pp. 71-81.

– “La nupcialidad en Felanitx (Mallorca) en los siglos XVI y XVII”. Boletín de la Asociación de Demografía Histórica. Madrid, 1984, pp. 31-38.

– “La peste de 1652 en Mallorca”. Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 44. Palma, 1989, pp. 233-247.

– “El contrato de trabajo en la Mallorca medieval”. Mayurqa núm. 22. Palma: UIB. 1989, pp.645-652.

– “Navegació i comerç a Mallorca. Segle XV, segona meitat”. Fontes Rerum Balearium. Nova etapa núm. 1. Palma: Fundació Bartomeu March, 1990, pp. 95-142,

– “El comerç exterior de Mallorca al segle XV”. Randa núm. 29. Barcelona: Curial, 1991, pp. 105-119.

– “Immigrants a Mallorca a la segona meitat del segle XV”. Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana núm. 51. Palma, 1995, pp. 125-140.

– “Sobre monedes i exempció de gabeles al Regne de Mallorca”. Revista d’Estudis Baleàrics núm. 53. Palma: I.E.B., 1996, pp. 125-129.

– “El comercio marítimo de Mallorca en el tránsito a la modernidad”. Studia Historica, núm. 17, Salamanca: Universidad, 1997, pp. 147-156.

– “Immigrants a Mallorca: 1500-1550”. Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 54, Palma, 1998, pp. 105-140.

– “Immigrants a Mallorca a la segona meitat del segle XV”. Butlletí de la Societat Arqueológica Lul·liana, núm. 55, Palma, 1999, pp. 353-362.

– “Immigrants a Mallorca durant el regnat de Felip II. 1.” Butlletí de la Societat Arqueológica Lul·liana, núm. 56, Palma, 2000, pp. 199-226.

– “La repressió dels agermanats”. Mayurqa núm. 26. Palma, UIB, 2000, pp. 59-71.

– “Immigrants a Mallorca durant el regnat de Felip II. 2.1.”. Butlletí de la Societat Arqueológica Lul·liana, núm. 57, Palma, 2001, pp. 321-338.

– “Immigrants a Mallorca durant el regnat de Felip II. 2.2.”. Butlletí de la Societat Arqueológica Lul·liana, núm. 58, Palma, 2002, pp. 291-320.

– “L’oli a Mallorca”. Arxiu de Tradicions núm. 7. Cagliari, 2002, pp. 24-26.

– “Llibres i retaules a cases mallorquines (Segle XVI, segona meitat)”. Mayurqa núm. 31. Palma, UIB, 2006, pp. 295-323..

–  “L’origen de Cristòfol Colom i el judaisme”, a la revista Segell núm. 3 (Palma: Lleonard Muntaner), 2006.

–  “Recerques sobre l’origen de Cristòfol Colom”, al Bolletí del Centre d’Estudis Colombins (Barcelona). Es pot consultar a internet: http://www.cecolom.cat/media/files/file_460_1472.pdf, pp.10-15.

Altres articles en revistes o diaris

– “¿Cómo son los gitanos? Estudio sociológico sobre una comunidad”. Arriba 11-2-1973. Finalista concurso de reportajes.

– “El Banco de Felanitx”. Semanari Felanitx, 1975.

– “L’Agricultura de Felanitx”. Semanari Felanitx, 1977 (Del 30 d’abril al 10 de desembre).

– “Los jurados y el Gran e General Consell”. Baleares 15-4-1979.

– “Característiques demogràfiques de l’Antic Règim” .Fires i Festes de Sant Agustí. Felanitx, 1983.

– “Derecho penal y moral”. Diario de Mallorca, 10 febrer 1983.

– “Puntualizaciones al programa La Clave sobre Cristóbal Colón” al Semanari Felanitx, 1985 (9 i 16 de novembre).

– “Una societat de l’Antic Règim”. A “15 anys de Premis Ciutat de Palma”. Ajuntament de Palma, 1986. pp. 131-136.

– “Sa Riera”. Diario de Mallorca, 28 d’abril de 1988.

– “En Joanot Colom era felanitxer”. A Fires i Festes de Sant Agustí. Felanitx, 1991.

– “En Joanot Colom no era solleric”. Fires i Festes de Sant Agustí. Felanitx, 1996.

– “Esclaus a Felanitx”. Festes de Sant Agustí. Felanitx, 2001.

– “Guillem Sagrera i la pedra de Felanitx”. Festes de Sant Agustí. Felanitx, 2015.

– “Els cognoms de les Illes Balears”. Última Hora 27-4-2022.

Altres articles de diaris es poden veure al blog: www.onofrevaquer.blogspot.com.es

Alguns articles i comunicacions es poden veure on-line a Dialnet.

Col·laboracions a

– “Historia de las Baleares”. Ed. Formentor.

– “Gran Enciclopèdia de Mallorca”. Promomallorca.

REFERÈNCIES

– BENNASSAR, Bartolomé: “Onofre Vaquer Bennassar. Una sociedad del Antiguo Régimen”. Annales. Économies-Sociétés-Civilisations, 1/90, p. 93. París, Armand Colin, 1990.

– Gran Enciclopèdia de Mallorca. Promomallorca: vol. 18, p. 43, vol. 23. p. 449.

– DIALNET: https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=101351

– EL TALL EDITORIAL: solapes dels llibres d’Onofre Vaquer.

– MARZAL PALACIOS, Francisco Javier: “Onofre Vaquer: L’esclavitud a Mallorca…“. Revista d’Història Medieval de la Universitat de València, núm. 9 (1998) pp. 332-334.

– SALICRU, Roser: Anuario de Estudios Medievales (Institució Milà i Fontanals, CSIC, Barcelona) núm. 302 (2000), pp. 1192-1194: “Onofre Vaquer: L’esclavitud a Mallorca…

– PICAZO MUNTANER, Antoni: Reseña de Vaquer Bennasar, O. (2020). Cristòbal Colón. De los enigmas a las certezas. MAGALLÁNICA, Revista de Historia Moderna (Universidad de Mar del Plata) 7/13, julio-diciembre, 2020, 429-432.